I en forretningsmodell kartlegger man de relasjonene virksomheten har til kunder og leverandører. Her ser man på hvordan penger kommer inn og ut av bedriften, hvem som har interesse i bedriften og hvilke fortjenester kundene og bedriften får av forretningsmodellen. Å finne svarene på disse spørsmålene vil være nødvendig for å få finansiell støtte til et potensielt prosjekt eller en forretningsidé, og kan gi en god oversikt en hver bedrift kan ha nytte av. Innovasjon Norge gir en god oversikt over hva en god forretningsmodell blant annet burde kunne svare på:

Hva skal bedriften levere?
Hvem er kunden deres?
Hvem er deres venner og konkurrenter?
Hvordan skal bedriften selge?
Hvordan skal bedriften ta betalt?
Hvordan skal bedriften levere?

Flybilligst.com i forretningsmodellen Business Model Canvas

Business Model Canvas er en forretningsmodell Innovasjon Norge støtter spesielt oppunder. I denne modellen kartlegger man disse forholdene og rollene mellom en virksomhet og de som har interesse i eller av den. Modellen har blitt mye brukt fordi den er enkel og gir god visualisering. For å gi en forståelse av hvordan du bruker modellen vil jeg forklare dens 9 byggeklosser, og bruke flybilligst.com som eksempel underveis.

Skjermbilde
Skjermbilde fra flybilligst.com.
 1. Kundesegmentet – en hver bedrift er avhengig av kunder for å overleve. I denne klossen spørres det om nettopp hvilket kundesegment, eller nærmere hvem, bedriften skal skape verdi for. Hvem er bedriftens viktigste kunder? I tilfellet flybilligst.com, vil deres kundesegment i hovedsak være nordmenn som vil ha billige flyreiser.
 2. Verdiløfte – hva slags verdi bedriften skal gi kundene, er så oppfølgingsspørsmålet. Hvilket problem er bedriften med på å løse? Hvilke behov tilfredsstiller bedriften gjennom verdien de skaper? Verdiløftet sier med andre ord noe om hvilken verdi bedriften kan tilby kunden gjennom sine produkter eller tjenester. Flybilligst.com har et verdiløfte om å tilby en oversikt over billige flybilletter og tidspunkter det er billig å reise. Dette løser et problem for kunden, fordi nettsiden samler alle mulige flybilletter på en og samme oversiktlige side. Slik kan kunden selv sette sammen tidspunktene og prisene som passer seg best.
 3. Kanaler – hvilke kanaler bedriften bruker for å nå sine kunder handler dette punktet om. Her er det et viktig poeng å tenke på hvilke kanaler kunden vil bli nådd i, om man skal ha flere forskjellige kanaler å kommunisere med kundene i og om de forskjellige alle er i tråd med bedriftens verdimålsetninger. Gjennom flybilligst.coms nettside når bedriften kundene sine, i tillegg har de en egen side på facebook der kundene kan like og ”følge” siden deres.
 4. Kunderelasjon – dette dreier seg i hovedsak om bedriftens forhold til sine kunder. Først hvordan man får kundene, men like viktig hvordan man fortsetter kundeforholdet over lenger tid. Flybilligst.com har løst dette spørsmålet ved å gi kundene muligheten til å ”tipse en venn” om siden, slik skaffer de seg nye kunder. I tillegg har bedriften en side der kunder kan legge igjen en tilbakemelding, og kontaktopplysninger om e-mail bedriften kan nåes på.
 5. Inntektsstrøm – hva og hvordan tar bedriften seg betalt i dag? Enkelt å greit handler inntektsstrømmen om hvordan bedriften tjener penger og hvilke inntjeningsmodeller bedriften benytter seg av. Inntektsstrømmen til flybilligst.com kommer fra deres samarbeidspartnere. Hver gang en kunde bruker flybilligst.com som mellomledd til det endelige kjøpet, får flybiligst.com en andel av salget.
 6. Ressurser – dette handler om hvilke viktigste ressurser bedriften er avhengige av for at forretningsmodellen skal fungere. Bedriften stiller seg spørsmål om hvilke ressurser de er avhengige av for å oppfylle verdiløftet, og ressursene kan være fysiske, finansielle, intellektuelle eller menneskelige. I tillegg kan ressursene enten leies eller eies av bedriften, eller kjøpes eller leies fra en av bedriftens nøkkelpartnere. Flybilligst.com er avhengig av intellektuelle ressurser som kan sammenlikne og hente inn ulike priser og tilbud kontinuerlig, slik at tjenesten alltid er på sitt beste og riktigste. Bedriften låner altså andres priser for å tilby kunden de laveste, og så fører de kunden tilbake til bedriften som tilbyr billettene.
 7. Kjerneaktiviteter – denne klossen dekker hvilke viktige aktiviteter bedriften må utføre som en del av forretningsprosessen. Her stilles det spørsmål om hvilke kjerneaktiviteter det kreves at bedriften utfører for å levere verdiløftet. Kjerneaktiviteten kan dreie seg rundt utvikling, produksjon, salg, service, leveranse og support. Med flybilligst.com vil det være viktig at bedriften driver utvikling og salg som sine kjerneaktiviteter. Gjennom konstant utvikling av en brukervennlig nettside vil kundene finne det mer problemfritt å bruke siden deres, det er nemlig viktig at siden fungerer som den skal (ift. riktige priser, riktige henvisninger osv.) for at den skal oppfattes som nyttig. Gjennomførte henvisninger som leder til salg, vil være et tegn på at siden virker for kundene.
 8. Partnere – bedriftens partnere kan være avgjørende for virksomheten. Er bedriften avhengige av enkelte leverandører? Har bedriften noe strategiske partnere? Slike spørsmål er man opptatte av å svare på i denne byggeklossen. Ved å kartlegge partnere og leverandører får bedriften en oversikt over hvilke relasjoner den må opprettholde og utvikle. En tjeneste som flybilligst.com er for eksempel tjent med å ha samarbeid med partnere som hotels.com. På denne måten kan tjenesten også tilby overnatting ved siden av eller sammen med flybilletten kunder ser på. På denne måten vil tjenesten få større inntekt enn ved kun salg av flybillett.
 9. Kostnader – den siste byggeklossen i Business Model Canvas er den om bedriftens kostnader. Hva slags kostnader gir forretningsmodellen? Her kartlegger bedriften hvilke kostnader de må regne med og hvor kostnadene kommer fra. Flybilligst.com har en hovedkostnad i å opprettholde og drive deres nettside og facebook-side. Deres kostnader er altså knyttet til selve driften av nettsiden, samt service og support på sidene deres.
Forretningsmodellen Business Model Canvas
Skjermbilde av forretningsmodellen Business Model Canvas av Innovasjon Norge, med flybilligst.com som eksempel.

Den digitale økonomien – nettverkseffekter og transaksjonskostnader

Utviklingen fra fysiske tjenester til digitale tjenester setter nye krav forretningsmodeller som Business Model Canvas ikke dekker. Den digitale økonomien tar også for seg nettverkseffekter og transaksjonskostnader.

Nettverkseffekter handler om hvordan et utvidet nettverk vil gi fordeler til deltakerne i nettverket. Det vil si, når andre enn de som er direkte involvert i transaksjonen påvirkes enten direkte eller indirekte (Krokan 2015, 108). Hvilke fordeler får kundene av at flere benytter seg av din bedrift? Flybilligst.com kan eksempelvis gi informasjon om hvilke datoer eller destinasjoner andre med liknende atferd som deg har tittet på eller bestilt. Ved bruk av nettverkseffekter kan bruk av algoritmer på nettsiden finne andre brukere som likner på deg, slik at du kan dra nytte av andre i nettverket. ”Det ser ut som billettene du så på er utsolgt, men andre som har sett på disse billettene bestilte heller disse…” eller likende kan være utfallet.

Transaksjonskostnadene dreier seg om de ressursene som går med når man gjennomfører en transaksjon, og kan knyttes opp mot søking, informasjonsinnhenting, forhandling og mer med. Ved å senke kostnadene forbundet med ulike steg i en kjøpsprosess kan bedrifter forenkle hele transaksjonen (Krokan 2013, 56). Derfor er dette viktig element i en forretningsmodell og sier noe om forholdet mellom bedriften og kunden, og deres roller. Denne byggeklossen burde derfor fortelle noe om hvilke transaksjonskostnader bedriften er med på å senke. Flybilligst.com er et godt eksempel på en tjeneste som senker flere transaksjonskostnader. Gjennom nettsiden er det for eksempel enkelt å få en samlet oversikt over hvilke flyselskap som tilbyr ulike billettpriser, og hvilke datoer det er billigst å reise på. Dette senker kostnader forbundet med innhenting av informasjon.

Business Model Canvas er en enkel og god forretningsmodell som gir bedrifter god oversikt over hvilke relasjoner og roller den er består og er avhengig av. Den digitale utvikling stiller likevel krav til utvikling. Legger man til 2 nye byggeklosser i modellen, nettverkseffekter og transaksjonskostnader, tar man også høyde for hva de digitale tjenestene stiller av krav til en virksomhet. Modellen gir likevel god innblikk i hvordan idéer blir bedrifter, og er en god mal for å få oversikt over roller og relasjoner i bedrifter.

– Thea Wilhelmine Jørgensen

Litteratur:
Krokan, Arne. 2013. ”Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale medier økonomi”. 1.utg. Oslo: Cappelen Damm AS

Krokan, Arne. 2015. “Det friksjonsfrie samfunn – om utvikling av digitale tjenester”. 1. utg. Oslo: Cappelen Damm AS

Forretningsmodellen Business Model Canvas

2 thoughts on “Forretningsmodellen Business Model Canvas

 • January 26, 2017 at 10:41 am
  Permalink

  Veldig informativt og godt skrevet innlegg, Thea! Synes du forklarer modellen på en enkel og forståelig måte. Gleder meg til å følge deg videre 🙂

  Reply
  • January 26, 2017 at 10:43 am
   Permalink

   Så hyggelig Benedicte! 🙂

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *